Get Adobe Flash player

ประวัติอำเภอแกลง

ประวัติอำเภอแกลง


ประวัติความเป็นมา อำเภอแกลง หรือสามย่าน เดิมสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นจัตวา ชื่อ “เมืองแกลง” ตั้งอยู่บริเวณแหลมยาง ตำบลปากน้ำประแส อยู่ในความปกครองของมณฑลจันทบุรี เนื่องจากเป็นหัวเมืองสำคัญชายทะเลภาคตะวันออก มีกองทหารเรือตั้งประจำ ต่อมามีการย้ายกองทหารไปตั้งที่อื่น ทางราชการจึงได้ย้ายตัวเมืองมาตั้งที่บ้านโพธิ์ทอง ตำบลทางเกวียน
พ.ศ. ๒๔๕๑ ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินยุบเมืองแกลง เป็น อำเภอแกลง
พ.ศ. ๒๔๕๓ ย้ายอำเภอแกลงจากบ้านโพธิ์ทอง มาตั้งอยู่บ้านสามย่าน ตำบลทางเกวียน
พ.ศ. ๒๕๓๙ ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านสามย่านมาตั้งที่ทำการแห่งใหม่ที่หมู่ ๑๐ ตำบลทางเกวียน จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับบริจาคที่ดินจากภาคเอกชน ห่างจากที่ตั้งจังหวัดประมาณ ๔๗ กิโลเมตร
อำเภอแกลง ถือเป็นอำเภอชั้นหนึ่ง (ตามหลักการจัดลำดับชั้นอำเภอ กรมการปกครอง) เดิมมีเส้นทางคมนาคมสายถนนสุขุมวิท จากกรุงเทพ-ชลบุรี-สัตหีบ-ระยอง-อำเภอแกลง ระยะทาง ๒๘๐ กิโลเมตร ต่อมาโครงการพัฒนาภาคตะวันออกได้สร้างเส้นทางสายใหม่จาก ชลบุรี-บ้านบึง-แกลง คงเหลือระยะทางจาก กรุงเทพ-อำเภอแกลง เพียง ๑๗๐ กิโลเมตร จากการที่เป็นจุดเชื่อมสายใหม่ไปสู่เมืองสำคัญทางภาคตะวันออก คือ ระยอง-จันทบุรี-ตราด ทำให้อำเภอแกลงเป็นหัวเมืองที่สำคัญ 
ปัจจุบันอำเภอแกลงมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประกอบด้วยป่าไม้เศรษฐกิจ เช่น สวนยางพารา และสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ขนุน และอีกส่วนเป็นที่ราบชายทะเล จึงเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย โดยมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แก่ ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ อ่าวไข่ มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแม่น้ำประแส เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ได้แก่ วัดสาร นารถ ธรรมมาราม วัดแหลมสน ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ เป็นต้น มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี มีการผสมผสานการพัฒนาทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม (ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ ไม้ยางพารา) และภาคการท่องเที่ยวอย่างลงตัวและเกื้อกูลกัน ดังคำขวัญที่ว่า “แหลมแม่พิมพ์สวยหรู สุนทรภู่ครูกวี ประเพณีผ้าป่ากลางน้ำ อุตสาหกรรมยางพารา กะปิน้ำปลาขึ้นชื่อ เลื่องลือผลไม้”
ด้วยเหตุที่เป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยผลไม้นานาชนิด และบางชนิดได้ชื่อว่ามีรสชาติดีอร่อยที่สุด ซึ่งได้แก่ ทุเรียน และสับปะรด สำหรับผลไม้ ๕ ลำดับแรก ที่ทำรายได้สูงสุดให้อำเภอแกลง ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สับปะรด และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อำเภอแกลงจึง ได้จัดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง" โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ในช่วงฤดูผลไม้ออกผลประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี ระยะเวลาที่จัดประมาณ ๑๐ วัน มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดขบวนรถผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวน การประกวดผลไม้ การแข่งขันรับประทานผลไม้ ประกวดตำส้มตำจากผลไม้ เนื่องจากผลไม้ของอำเภอแกลง มีรสชาติเป็นที่นิยมชมชอบรับประทานของคนต่างจังหวัดและต่างประเทศ 
ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์
๑. ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต
๑) ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง มีเนื้อที่ ๗๘๘.๔๖ ตารางกิโลเมตร
๒) อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังจันทร์ และอำเภอเขาชะเมา
ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองระยอง

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาเส้นทาง

ผู้เข้าชม

มี 139 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทั้งหมด

166716
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
331
407
2951
160890
12207
17361
166716

Your IP: 107.23.129.77
2019-05-25 05:57

Phoca Facebook Comments

Share on Myspace