Get Adobe Flash player

วัดและโรงเรียน อำเภอแกลง

วัด โรงเรียน ในอำเภอแกลง

วัดและโรงเรียนในอำเภอแกลง
หมู่ วังหว้า โรงเรียน วัด/สำนักสงฆ์
1 บ้านหนองชุมแสง    
2 บ้านวังหว้า วัดวังหว้า วัดวังหว้า
3 บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านหนองน้ำขุ่น วัดหนองน้ำขุ่น
4 บ้านเจริญสุข บ้านเจริญสุข วัดเจริญสุข
5 บ้านวังหิน บ้านวังหิน วัดวังศิลาธรรมาราม
6 บ้านเนินดินแดง บ้านเนินดินแดง วัดเขาดินชุ่มทอง
7 บ้านชากตะไคร้   วัดดอนสำราญ
8 บ้านเนินหย่อง บ้านเนินหย่อง วัดเนินหย่อง
9 บ้านหนองกวาง    
10 บ้านเขาหินแท่น บ้านเขาหินแท่น วัดเขาหินแท่น
11 บ้านหนองรี    
12 บ้านหนองหอย    
13 บ้านวังศิลา    
หมู่ ชากโดน โรงเรียน 1) ต.ชากโดน
1 บ้านวังล่าง   วัดบุนนาค
2 บ้านบน   สำนักสงฆ์วังกลอย
3 บ้านวัดบุนนาค วัดบุนนาค วัดจำรุง
4 บ้านอ่างทอง   วัดเขากะโดน
5 บ้านล่าง    
6 บ้านนอก    
7 บ้านวังกลอย    
8 บ้านแขมงคงมั่น    
หมู่ เนินฆ้อ โรงเรียน 2) ต.เนินฆ้อ
1 บ้านเนินทราย วัดเนินทราย  
2 บ้านเนินทราย   วัดเนินทราย
3 บ้านเนินฆ้อ   วัดเนินฆ้อ
4 บ้านถนนกะเพรา วัดถนนกะเพรา วัดถนนกะเพรา
5 บ้านหนองแพงพวย   วัดหนองแพงพวย
6 บ้านเนินข้าวต้ม วัดเขากะโดน  
7 บ้านจำรุง วัดจำรุง  
8 บ้านถนนนอก    
9 บ้านถนนใน    
หมู่ กร่ำ โรงเรียน 3) ต.กร่ำ
1 บ้านกร่ำ   วัดกลางกร่ำ
2 บ้านป่ากร่ำ ชุมชนวัดกลางกร่ำ วัดป่ากร่ำ
3 บ้านชากมะกรูด วัดชากมะกรูด วัดชากมะกรูด
4 บ้านหนองยายและ    
5 บ้านไร่    
6 บ้านอ่าวมะขามป้อม    
หมู่ ชากพง โรงเรียน 9) ต.ชากพง
1 บ้านสันติวัน วัดสันติวัน วัดสันติวัน
2 บ้านสมอโพรง วัดสมอโพรง วัดสมอโพรง
3 บ้านคลองชากพง บ้านคลองชากพง วัดพลงไสว
4 บ้านคลองทุเรียน บ้านคลองทุเรียน วัดคลองชากพง
5 บ้านมาบเหลาชะโอน บ้านมาบเหลาชะโอน วัดคลองทุเรียน
6 บ้านในชาก วัดพลงไสว วัดสนามรัตนาวาส
7 บ้านชากคา    
หมู่ กระแสบน โรงเรียน 8) ต.กระแสบน
1 บ้านนอก   วัดคลองป่าไม้
2 บ้านรางตาไทย   วัดยางงาม
3 บ้านกระแสบน วัดกระแส วัดกระแสร์บนคูหาสวรรค์
4 บ้านชากคอก    
5 บ้านยางงาม บ้านยางงาม  
6 บ้านคลองป่าไม้ บ้านคลองป่าไม้  
7 บ้านเนินดินแดง    
8 บ้านน้ำโจน    
9 บ้านเขาวังไทร    
10 บ้านเนินไม้หอม บ้านเนินไม้หอม  
11 บ้านคลองลึก    
12 บ้านคลองหวาย    
13 บ้านเนินดินแดง    
14 บ้านหนองแฟบ    
หมู่ บ้านนา โรงเรียน 11) ต.บ้านนา
1 บ้านแหลมไผ่   วัดห้วงหิน
2 บ้านทุ่งเค็ด บ้านทุ่งเค็ด วัดบ้านนา
3 บ้านห้วงหิน บ้านห้วงหิน วัดวังน้ำขาว
4 บ้านหนองจระเข้   วัดอู่ทอง
5 บ้านอู่ทอง บ้านท่าลำบิด วัดหนองจระเข้
6 บ้านสำนักยาง    
7 บ้านเนินกะท้อน    
8 บ้านบุญสัมพันธ์    
9 บ้านวังยาง    
10 บ้านล่าง    
11 บ้านมาบฆ้อ    
12 บ้านนา วัดบ้านนา  
13 บ้านคลองอ่าง    
หมู่ ทุ่งควายกิน โรงเรียน 12) ต.ทุ่งควายกิน
1 บ้านเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  ม.1
2 บ้านมงคลวุฒาวาส วัดมงคลวุฒาวาส วัดทุ่งควายกิน  ม.3
3 บ้านทุ่งควายกิน วัดทุ่งควายกิน วัดหนองกะพ้อ  ม.6
4 บ้านในไร่   วัดเนินสุขสำรอง  ม.9
5 บ้านหนองไทร บ้านหนองไทร วัดหนองหว้า  ม.11
6 บ้านหนองกะพ้อ วัดหนองกะพ้อ วัดชุมนุมสูง
7 บ้านชุมนุมสูง บ้านชุมนุมสูง วัดมงคลวุฒาวาส
8 บ้านเขาจุก    
9 บ้านเนินสุขสำรอง วัดเนินสุขสำรอง  
10 บ้านโพธิฐาน    
11 บ้านหนองน้ำเย็น    
12 บ้านพันจำ    
หมู่ กองดิน โรงเรียน 10) ต.กองดิน
1 บ้านสี่แยกกองดิน   วัดสุขไพรวัน
2 บ้านกองดิน วัดกองดิน วัดเขาน้อย
3 บ้านสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน วัดมะค่าไทรงาม
4 บ้านหนองเสม็ดแดง วัดเขาน้อย วัดชากขุนวิเศษ
5 บ้านหนองคุย วัดหนองคุย วัดเขาถ้ำระฆังทอง
6 บ้านชากขุนวิเศษ วัดชากขุนวิเศษ วัดหนองคุย
7 บ้านชำสมอ บ้านชำสมอ วัดเขายายพริ้ง
8 บ้านเขายายพริ้ง   วัดเขาสำรอง
9 บ้านเขาสำรอง บ้านเขาสำรอง วัดกองดิน
10 บ้านศิลาทอง   สำนักสงฆ์เขาหิน
11 บ้านทรัพย์เจริญ    
หมู่ คลองปูน โรงเรียน 13) ต.คลองปูน
1 บ้านหนองโพรง วัดไตรรัตนาราม วัดเนินยาง
2 บ้านเนินสมบูรณ์ บ้านเนินสมบูรณ์ วัดคลองปูน
3 บ้านคลองปูน วัดคลองปูน วัดเนินสมบูรณ์
4 บ้านปากทางหลวง   วัดไตรรัตนาราม
5 บ้านเนินยาง วัดเนินยาง  
6 บ้านหนองนาซา    
7 บ้านชายล่าง    
8 บ้านสามแยกประแสร์    
9 บ้านหนองเสม็ดแดง    
หมู่ พังราด โรงเรียน 4) ต.พังราด
1 บ้านปากน้ำพังราด วัดปากน้ำพังราด วัดปากน้ำพังราด
2 บ้านท่ากง วัดท่ากง วัดท่ากง
3 บ้านเกาะลอย วัดเกาะลอย วัดเกาะลอย
4 บ้านพังราด วัดพังราด วัดพังราด
5 บ้านทุ่งเสาธง   วัดท่ามะกอก
6 บ้านกลางทุ่ง    
7 บ้านท่ามะกอก    
8 บ้านบ่อตาซ่อง    
หมู่ ปากน้ำกระแส โรงเรียน 7) ต.ปากน้ำกระแส
1 บ้านหัวโขด ชุมชนวัดตะเคียนงาม วัดตะเคียนงาม
2 บ้านปากน้ำกระแส   วัดดอนมะกอกล่าง
3 บ้านดอนมะกอกล่าง   วัดสมมุติเทพฐาปนาราม
4 บ้านนาซา    
5 บ้านดอนมะกอกบน    
6 บ้านแหลมสน วัดสมมุติเทพฐาปนาราม  
7 บ้านแสมภู่    
8 บ้านปากน้ำกระแสตอนล่าง    
หมู่ ห้วยยาง โรงเรียน 14) ต.ห้วยยาง
1 บ้านคลองคา วัดคงคาวราราม วัดคงคาวราราม
2 บ้านน้ำเขียว   วัดห้วยยาง
3 บ้านห้วยยาง บ้านห้วยยาง  
4 บ้านเขาชากกรูด    
5 บ้านห้างญวน    
6 บ้านชากตาด้วง    
7 บ้านเนินดินแดงล่าง    
8 บ้านชากพรวด    
9 บ้านท่ามะกัก    
หมู่ สองสลึง โรงเรียน 6) ต.สองสลึง
1 บ้านสองสลึง บ้านสองสลึง วัดเต้าปูนหาย
2 บ้านสองพี่น้อง บ้านสองพี่น้อง วัดสองพี่น้อง
3 บ้านห้วยยาง   วัดสองสลึง
4 บ้านเต้าปูนหาย บ้านเต้าปูนหาย วัดเขาบ่อทอง
5 บ้านบ่อทอง    
6 บ้านหนองเสม็ด    
7 บ้านห้วยน้ำเขียว    
8 บ้านไทรเอน    ค้นหาข้อมูล

ค้นหาเส้นทาง

ผู้เข้าชม

มี 73 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทั้งหมด

166650
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
265
407
2885
160890
12141
17361
166650

Your IP: 107.23.129.77
2019-05-25 05:17

Phoca Facebook Comments

Share on Myspace