Get Adobe Flash player

วัดและโรงเรียน อำเภอแกลง

วัด โรงเรียน ในอำเภอแกลง

วัดและโรงเรียนในอำเภอแกลง
หมู่ วังหว้า โรงเรียน วัด/สำนักสงฆ์
1 บ้านหนองชุมแสง    
2 บ้านวังหว้า วัดวังหว้า วัดวังหว้า
3 บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านหนองน้ำขุ่น วัดหนองน้ำขุ่น
4 บ้านเจริญสุข บ้านเจริญสุข วัดเจริญสุข
5 บ้านวังหิน บ้านวังหิน วัดวังศิลาธรรมาราม
6 บ้านเนินดินแดง บ้านเนินดินแดง วัดเขาดินชุ่มทอง
7 บ้านชากตะไคร้   วัดดอนสำราญ
8 บ้านเนินหย่อง บ้านเนินหย่อง วัดเนินหย่อง
9 บ้านหนองกวาง    
10 บ้านเขาหินแท่น บ้านเขาหินแท่น วัดเขาหินแท่น
11 บ้านหนองรี    
12 บ้านหนองหอย    
13 บ้านวังศิลา    
หมู่ ชากโดน โรงเรียน 1) ต.ชากโดน
1 บ้านวังล่าง   วัดบุนนาค
2 บ้านบน   สำนักสงฆ์วังกลอย
3 บ้านวัดบุนนาค วัดบุนนาค วัดจำรุง
4 บ้านอ่างทอง   วัดเขากะโดน
5 บ้านล่าง    
6 บ้านนอก    
7 บ้านวังกลอย    
8 บ้านแขมงคงมั่น    
หมู่ เนินฆ้อ โรงเรียน 2) ต.เนินฆ้อ
1 บ้านเนินทราย วัดเนินทราย  
2 บ้านเนินทราย   วัดเนินทราย
3 บ้านเนินฆ้อ   วัดเนินฆ้อ
4 บ้านถนนกะเพรา วัดถนนกะเพรา วัดถนนกะเพรา
5 บ้านหนองแพงพวย   วัดหนองแพงพวย
6 บ้านเนินข้าวต้ม วัดเขากะโดน  
7 บ้านจำรุง วัดจำรุง  
8 บ้านถนนนอก    
9 บ้านถนนใน    
หมู่ กร่ำ โรงเรียน 3) ต.กร่ำ
1 บ้านกร่ำ   วัดกลางกร่ำ
2 บ้านป่ากร่ำ ชุมชนวัดกลางกร่ำ วัดป่ากร่ำ
3 บ้านชากมะกรูด วัดชากมะกรูด วัดชากมะกรูด
4 บ้านหนองยายและ    
5 บ้านไร่    
6 บ้านอ่าวมะขามป้อม    
หมู่ ชากพง โรงเรียน 9) ต.ชากพง
1 บ้านสันติวัน วัดสันติวัน วัดสันติวัน
2 บ้านสมอโพรง วัดสมอโพรง วัดสมอโพรง
3 บ้านคลองชากพง บ้านคลองชากพง วัดพลงไสว
4 บ้านคลองทุเรียน บ้านคลองทุเรียน วัดคลองชากพง
5 บ้านมาบเหลาชะโอน บ้านมาบเหลาชะโอน วัดคลองทุเรียน
6 บ้านในชาก วัดพลงไสว วัดสนามรัตนาวาส
7 บ้านชากคา    
หมู่ กระแสบน โรงเรียน 8) ต.กระแสบน
1 บ้านนอก   วัดคลองป่าไม้
2 บ้านรางตาไทย   วัดยางงาม
3 บ้านกระแสบน วัดกระแส วัดกระแสร์บนคูหาสวรรค์
4 บ้านชากคอก    
5 บ้านยางงาม บ้านยางงาม  
6 บ้านคลองป่าไม้ บ้านคลองป่าไม้  
7 บ้านเนินดินแดง    
8 บ้านน้ำโจน    
9 บ้านเขาวังไทร    
10 บ้านเนินไม้หอม บ้านเนินไม้หอม  
11 บ้านคลองลึก    
12 บ้านคลองหวาย    
13 บ้านเนินดินแดง    
14 บ้านหนองแฟบ    
หมู่ บ้านนา โรงเรียน 11) ต.บ้านนา
1 บ้านแหลมไผ่   วัดห้วงหิน
2 บ้านทุ่งเค็ด บ้านทุ่งเค็ด วัดบ้านนา
3 บ้านห้วงหิน บ้านห้วงหิน วัดวังน้ำขาว
4 บ้านหนองจระเข้   วัดอู่ทอง
5 บ้านอู่ทอง บ้านท่าลำบิด วัดหนองจระเข้
6 บ้านสำนักยาง    
7 บ้านเนินกะท้อน    
8 บ้านบุญสัมพันธ์    
9 บ้านวังยาง    
10 บ้านล่าง    
11 บ้านมาบฆ้อ    
12 บ้านนา วัดบ้านนา  
13 บ้านคลองอ่าง    
หมู่ ทุ่งควายกิน โรงเรียน 12) ต.ทุ่งควายกิน
1 บ้านเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  ม.1
2 บ้านมงคลวุฒาวาส วัดมงคลวุฒาวาส วัดทุ่งควายกิน  ม.3
3 บ้านทุ่งควายกิน วัดทุ่งควายกิน วัดหนองกะพ้อ  ม.6
4 บ้านในไร่   วัดเนินสุขสำรอง  ม.9
5 บ้านหนองไทร บ้านหนองไทร วัดหนองหว้า  ม.11
6 บ้านหนองกะพ้อ วัดหนองกะพ้อ วัดชุมนุมสูง
7 บ้านชุมนุมสูง บ้านชุมนุมสูง วัดมงคลวุฒาวาส
8 บ้านเขาจุก    
9 บ้านเนินสุขสำรอง วัดเนินสุขสำรอง  
10 บ้านโพธิฐาน    
11 บ้านหนองน้ำเย็น    
12 บ้านพันจำ    
หมู่ กองดิน โรงเรียน 10) ต.กองดิน
1 บ้านสี่แยกกองดิน   วัดสุขไพรวัน
2 บ้านกองดิน วัดกองดิน วัดเขาน้อย
3 บ้านสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน วัดมะค่าไทรงาม
4 บ้านหนองเสม็ดแดง วัดเขาน้อย วัดชากขุนวิเศษ
5 บ้านหนองคุย วัดหนองคุย วัดเขาถ้ำระฆังทอง
6 บ้านชากขุนวิเศษ วัดชากขุนวิเศษ วัดหนองคุย
7 บ้านชำสมอ บ้านชำสมอ วัดเขายายพริ้ง
8 บ้านเขายายพริ้ง   วัดเขาสำรอง
9 บ้านเขาสำรอง บ้านเขาสำรอง วัดกองดิน
10 บ้านศิลาทอง   สำนักสงฆ์เขาหิน
11 บ้านทรัพย์เจริญ    
หมู่ คลองปูน โรงเรียน 13) ต.คลองปูน
1 บ้านหนองโพรง วัดไตรรัตนาราม วัดเนินยาง
2 บ้านเนินสมบูรณ์ บ้านเนินสมบูรณ์ วัดคลองปูน
3 บ้านคลองปูน วัดคลองปูน วัดเนินสมบูรณ์
4 บ้านปากทางหลวง   วัดไตรรัตนาราม
5 บ้านเนินยาง วัดเนินยาง  
6 บ้านหนองนาซา    
7 บ้านชายล่าง    
8 บ้านสามแยกประแสร์    
9 บ้านหนองเสม็ดแดง    
หมู่ พังราด โรงเรียน 4) ต.พังราด
1 บ้านปากน้ำพังราด วัดปากน้ำพังราด วัดปากน้ำพังราด
2 บ้านท่ากง วัดท่ากง วัดท่ากง
3 บ้านเกาะลอย วัดเกาะลอย วัดเกาะลอย
4 บ้านพังราด วัดพังราด วัดพังราด
5 บ้านทุ่งเสาธง   วัดท่ามะกอก
6 บ้านกลางทุ่ง    
7 บ้านท่ามะกอก    
8 บ้านบ่อตาซ่อง    
หมู่ ปากน้ำกระแส โรงเรียน 7) ต.ปากน้ำกระแส
1 บ้านหัวโขด ชุมชนวัดตะเคียนงาม วัดตะเคียนงาม
2 บ้านปากน้ำกระแส   วัดดอนมะกอกล่าง
3 บ้านดอนมะกอกล่าง   วัดสมมุติเทพฐาปนาราม
4 บ้านนาซา    
5 บ้านดอนมะกอกบน    
6 บ้านแหลมสน วัดสมมุติเทพฐาปนาราม  
7 บ้านแสมภู่    
8 บ้านปากน้ำกระแสตอนล่าง    
หมู่ ห้วยยาง โรงเรียน 14) ต.ห้วยยาง
1 บ้านคลองคา วัดคงคาวราราม วัดคงคาวราราม
2 บ้านน้ำเขียว   วัดห้วยยาง
3 บ้านห้วยยาง บ้านห้วยยาง  
4 บ้านเขาชากกรูด    
5 บ้านห้างญวน    
6 บ้านชากตาด้วง    
7 บ้านเนินดินแดงล่าง    
8 บ้านชากพรวด    
9 บ้านท่ามะกัก    
หมู่ สองสลึง โรงเรียน 6) ต.สองสลึง
1 บ้านสองสลึง บ้านสองสลึง วัดเต้าปูนหาย
2 บ้านสองพี่น้อง บ้านสองพี่น้อง วัดสองพี่น้อง
3 บ้านห้วยยาง   วัดสองสลึง
4 บ้านเต้าปูนหาย บ้านเต้าปูนหาย วัดเขาบ่อทอง
5 บ้านบ่อทอง    
6 บ้านหนองเสม็ด    
7 บ้านห้วยน้ำเขียว    
8 บ้านไทรเอน    ค้นหาข้อมูล

ค้นหาเส้นทาง

ผู้เข้าชม

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Phoca Facebook Comments

Share on Myspace