Get Adobe Flash player

ชมรมจริยธรรมและศูนย์พระมหาชนก รพ.แกลง

ประวัติและความเป็นมา

ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประวัติความเป็นมาของชมรม
เริ่มก่อตั้งชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแกลงโดยใช้ชื่อว่าชมรมจิตพิสุทธิ์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม2546โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่สนใจการปฏิบัติธรรม ในขณะนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาให้เกิดสันติสุข ให้เข้าใจตนเอง/ยอมรับผู้อื่นเกิดความสามัคคีในองค์กร รวมทั้งจรรโลงพระพุทธศาสนา ต่อมาในปี 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนามีส่วนร่วมและสร้าง ความเข้มแข็งของเครือข่าย จึงได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการจากสหสาขาวิชาชีพและได้มีการประสานความร่วมมือ จากเครือข่ายบริการสุขภาพ จากองค์กรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พระภิกษุและได้เปลี่ยนชื่อชมรมเป็น “ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแกลง’’

หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลแกลงเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่หลักในการให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ดังนั้นการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสุขจากการทำงานและสามารถให้การดูแลผู้ป่วยและประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาเส้นทาง

ผู้เข้าชม

มี 59 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทั้งหมด

211877
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1209
491
4229
202444
10478
11593
211877

Your IP: 18.232.53.231
2019-08-18 15:23

Phoca Facebook Comments

Share on Myspace