Get Adobe Flash player

ชมรมจริยธรรมและศูนย์พระมหาชนก รพ.แกลง

ส่งเสริมวัฒนธรรมองกรที่ดี

ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ส่งเสริมและยกย่องการเชิดชูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับรู้
1. กิจกรรมสรรหาคนดีต้นแบบ โดยการใช้แบบสอบถามโหวตจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลงทั้งหมด เพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบของโรงพยาบาลจำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ข้าราชการ 1คน ลูกจ้างประจำ1คน และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน และมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงาน และติดประกาศใ
“ คนดีต้นแบบ ของโรงพยาบาลแกลง ๒๕๕๓ ”
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแกลง
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่
ร่วมโหวตคนดีต้นแบบของโรงพยาบาล
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความประพฤติที่ดี
2. มีน้ำใจ มีความเสียสละ เพื่อส่วนรวม
3. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามระเบี
2. มีการส่งเสริมยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและประกาศให้สังคมได้รับรู้ ยกตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่เก็บของมีค่าได้และประกาศหาเจ้าของพร้อมทั้งส่ง ของมีค่าคืน ทางโรงพยาบาลได้มีการประกาศยกย่องในวารสารโรงพยาบาลแกลง และมอบของรางวัลให้ในวันปีใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างใน

กิจกรรมการส่งเสริมปฏิบัติศาสนกิจของหน่วยงาน
กิจกรรมตักบาตรข้างเตียงทุกวันศุกร์ โดยนิมนต์พระจากวัดใกล้เคียงจำนวน 3 รูป ซึ่งจะมีรถของโรงพยาบาลไปรับและส่งพระภิกษุ กิจกรรมนี้ เจ้าหน้าที่ ครอบครัว ผู้ป่วยและญาติ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากทุกครั้ง ในบางรายที่ผู้ป่วยมีอาการหนัก/ไม่สามารถเคลื่อนย้ายจากเตียง เจ้าหน้าที่ประจำตึกจะแนะนำให้ญาติเตรียมของมาใส่บาตรที่เตียงของผู้ป่วย อาหารที่ได้จากการใส่บาตรมีจำนวนมากพระอาจารย์ไปมอบให้เป็นอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในเข
3. กิจกรรมการทำบุญในพรรษา
4. กิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระในวันมหิดลซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี
1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร / มีการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถือเป็นวันลา จำนวน 5วัน 1 ครั้ง/ปี
ที่วัดเขาดินหนองแสง อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
2. กิจกรรมฟังธรรมะบรรยาย สำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแกลง ประชาชน และผู้สนใจ
เรื่อง ทำงานอย่างไรให้มีความสุข โดย ท่านอาจารย์มหาสมปอง 24 กันย
3. อบรมฟื้นฟูพฤติกรรมบริการอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2553ที่ผ่านมาได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในcupแกลงทั้งหมด เรื่อง “ การบริการด้วยหัวใจ
5. กิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
1. กิจกรรมการจัดระบบพิทักษ์สิทธิ์ ที่ดำรงไว้ที่ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้รับบริการและญาติ
- ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาการ เข้ารับการอบรมประชุมวิชาการทั้งในและนอกสถานที่ จากแหล่งความรู้ต่างๆในหน้าที
- เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยหัวใจ ด้วยความเป็นมนุษย์ การให้เวลา ให้ข้อมูล ให้ความหวังให้กำลังใจ ผู้ป่วยและญาติ มีการทำงานเป็นทีมและ ปฏิบัติตามมาตรฐาน

- อบรมฟื้นฟูพฤติกรรมบริการอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553ที่ผ่านมาได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ใน cup แกลง ทั้งหมด เรื่อง “ การบริการด้วยหัวใจ ด้วยความเป็นมนุษย์ ” ที่สวนสมุนไพรพระเทพฯ
- เปิดช่องทางรับความคิดเห็นตู้รับข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน และทำแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งในโรงพยาบาลและ

2. กิจกรรมเสริมพลังใจ เอื้ออาทรเอาใจใส่
- การเยี่ยมยามป่วยเจ้าหน้าที่และญาติสายตรงพร้อมของเยี่ยม
- การอวยพรวันเกิด มีการ์ดอวยพรวันเกิดพร้อมของชำร่วยมอบให้เจ้าของวันเกิด โดยเฉพาะคำอวยพรวันเกิด ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าจุด เพื่อนร่วมงาน เขียนอวยพรวันเกิดด้วยลายมือตนเองทำให้เจ้าของวันเกิด รู้สึกซาบซึ้งและประทับใจมาก

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาเส้นทาง

ผู้เข้าชม

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทั้งหมด

093119
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
627
583
3532
85020
10591
15812
93119

Your IP: 54.234.114.202
2019-01-17 18:52

Phoca Facebook Comments

Share on Myspace