Get Adobe Flash player

ชมรมจริยธรรมและศูนย์พระมหาชนก รพ.แกลง

ส่งเสริมวัฒนธรรมองกรที่ดี

ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ส่งเสริมและยกย่องการเชิดชูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับรู้
1. กิจกรรมสรรหาคนดีต้นแบบ โดยการใช้แบบสอบถามโหวตจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลงทั้งหมด เพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบของโรงพยาบาลจำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ข้าราชการ 1คน ลูกจ้างประจำ1คน และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน และมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงาน และติดประกาศใ
“ คนดีต้นแบบ ของโรงพยาบาลแกลง ๒๕๕๓ ”
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแกลง
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่
ร่วมโหวตคนดีต้นแบบของโรงพยาบาล
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความประพฤติที่ดี
2. มีน้ำใจ มีความเสียสละ เพื่อส่วนรวม
3. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามระเบี
2. มีการส่งเสริมยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและประกาศให้สังคมได้รับรู้ ยกตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่เก็บของมีค่าได้และประกาศหาเจ้าของพร้อมทั้งส่ง ของมีค่าคืน ทางโรงพยาบาลได้มีการประกาศยกย่องในวารสารโรงพยาบาลแกลง และมอบของรางวัลให้ในวันปีใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างใน

กิจกรรมการส่งเสริมปฏิบัติศาสนกิจของหน่วยงาน
กิจกรรมตักบาตรข้างเตียงทุกวันศุกร์ โดยนิมนต์พระจากวัดใกล้เคียงจำนวน 3 รูป ซึ่งจะมีรถของโรงพยาบาลไปรับและส่งพระภิกษุ กิจกรรมนี้ เจ้าหน้าที่ ครอบครัว ผู้ป่วยและญาติ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากทุกครั้ง ในบางรายที่ผู้ป่วยมีอาการหนัก/ไม่สามารถเคลื่อนย้ายจากเตียง เจ้าหน้าที่ประจำตึกจะแนะนำให้ญาติเตรียมของมาใส่บาตรที่เตียงของผู้ป่วย อาหารที่ได้จากการใส่บาตรมีจำนวนมากพระอาจารย์ไปมอบให้เป็นอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในเข
3. กิจกรรมการทำบุญในพรรษา
4. กิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระในวันมหิดลซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี
1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร / มีการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถือเป็นวันลา จำนวน 5วัน 1 ครั้ง/ปี
ที่วัดเขาดินหนองแสง อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
2. กิจกรรมฟังธรรมะบรรยาย สำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแกลง ประชาชน และผู้สนใจ
เรื่อง ทำงานอย่างไรให้มีความสุข โดย ท่านอาจารย์มหาสมปอง 24 กันย
3. อบรมฟื้นฟูพฤติกรรมบริการอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2553ที่ผ่านมาได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในcupแกลงทั้งหมด เรื่อง “ การบริการด้วยหัวใจ
5. กิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
1. กิจกรรมการจัดระบบพิทักษ์สิทธิ์ ที่ดำรงไว้ที่ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้รับบริการและญาติ
- ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาการ เข้ารับการอบรมประชุมวิชาการทั้งในและนอกสถานที่ จากแหล่งความรู้ต่างๆในหน้าที
- เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยหัวใจ ด้วยความเป็นมนุษย์ การให้เวลา ให้ข้อมูล ให้ความหวังให้กำลังใจ ผู้ป่วยและญาติ มีการทำงานเป็นทีมและ ปฏิบัติตามมาตรฐาน

- อบรมฟื้นฟูพฤติกรรมบริการอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553ที่ผ่านมาได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ใน cup แกลง ทั้งหมด เรื่อง “ การบริการด้วยหัวใจ ด้วยความเป็นมนุษย์ ” ที่สวนสมุนไพรพระเทพฯ
- เปิดช่องทางรับความคิดเห็นตู้รับข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน และทำแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งในโรงพยาบาลและ

2. กิจกรรมเสริมพลังใจ เอื้ออาทรเอาใจใส่
- การเยี่ยมยามป่วยเจ้าหน้าที่และญาติสายตรงพร้อมของเยี่ยม
- การอวยพรวันเกิด มีการ์ดอวยพรวันเกิดพร้อมของชำร่วยมอบให้เจ้าของวันเกิด โดยเฉพาะคำอวยพรวันเกิด ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าจุด เพื่อนร่วมงาน เขียนอวยพรวันเกิดด้วยลายมือตนเองทำให้เจ้าของวันเกิด รู้สึกซาบซึ้งและประทับใจมาก

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาเส้นทาง

ผู้เข้าชม

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทั้งหมด

211835
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1167
491
4187
202444
10436
11593
211835

Your IP: 18.232.53.231
2019-08-18 14:57

Phoca Facebook Comments

Share on Myspace