Get Adobe Flash player

กิจกรรมโรงพยาบาลแกลง

อบรมดับเพลิง

ทีมวิชาการโรงพยาบาลแกลง จัดโครงการอบรม การป้องกันอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลง
โดยทีมครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
นำทีมโดย คุณเอกชัย จักรวาฬนรสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ในวันที่ 14,15,16 มิถุนายน 2560 3 รุ่น รุ่นละ 80 ท่าน
ณ ห้องประชุมวชิราประเสริฐสุด ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และลานหน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง

จำนวนผู้เข้าชม

Phoca Facebook Comments

Share on Myspace