Get Adobe Flash player

กิจกรรมโรงพยาบาลแกลง

โรงพยาบาลแกลง.......จัดงานวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่24 กันยายน ของทุกปี


.โรงพยาบาลแกลง.......จัดงานวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่24 กันยายน ของทุกปี
อันเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย และได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา

ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ทางโรงพยาบาลแกลงได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ห้องประชุมวชิราประเสริฐสุด ชั้น4 โรงพยาบาลแกลง เพื่อร่วมพิธีวางพวงมาลา

 

จำนวนผู้เข้าชม

Phoca Facebook Comments

Share on Myspace