รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 9 สิงหาคม 2562
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด มอบถุงผ้าลดโลกร้อน ให้แก่โรงพยาบาลแกลง จำนวน 1,000 ใบ เพื่อให้คนไข้ได้ใช้ถุงใส่ยาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ