รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

คุณแม่ สง่วน รัสมีทอง

คุณแม่ สง่วน รัสมีทอง และครอบครัว มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล บริจาคเงินสด ให้กับโรงพยาบาลแกลง จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)เพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนโรงพยาบาลแกลง 22-8-62