รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

คณะคุณไพรัตน์ บางสถิตย์กุล และครอบครัว

คณะคุณไพรัตน์ บางสถิตย์กุล และครอบครัว ปากน้ำประแสร์ุง มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลได้นำอาหาร ข้าวแกง วุ้นเส้น ขนมหวาน น้ำดื่ม มาเลี้ยงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลง ทางโรงพยาบาลแกลงขอขอบตุณเป็นอย่างยิ่ง 11-9-62