รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

คุณ งามทิพย์ ว่องไว

คุณ งามทิพย์ ว่องไว มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล บริจาคเงินสด ให้กับโรงพยาบาลแกลง จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลแกลง 11-9-62