รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

คุณะคุณแจ่มจันทร์ บริบูรณ์สามัคคี (ร้านเจ้แขกผัดไทย หน้าอำเภอแกลง เก่า )

คุณะคุณแจ่มจันทร์ บริบูรณ์สามัคคี (ร้านเจ้แขกผัดไทย หน้าอำเภอแกลง เก่า ) มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลได้นำอาหาร ข้าวมันไก่ ขนมหวาน มาเลี้ยงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลง เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ทางโรงพยาบาลแกลงขอขอบตุณเป็นอย่างยิ่ง 16-9-62