รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

คณะคุณอารยา รอบรู้ (ปากน้ำประแสร์ ) มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลได้นำอาหาร ข้าวกล่อง จำนวน 533 กล่อง

คณะคุณอารยา รอบรู้ (ปากน้ำประแสร์ ) มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลได้นำอาหาร ข้าวกล่อง จำนวน 533 กล่อง มาเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทุกจุดที่ปฎิบัติงาน และ ขนมหวาน มาเลี้ยงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในหอผู้ป่วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลงที่ปฎิบัติงานอยู่ที่หอผู้ป่วย เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ทางโรงพยาบาลแกลงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 19-9-62