รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

คณะผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลนำอาหารมาเลี้ยงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

คณะผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลนำอาหารมาเลี้ยงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลง คุณดวงใจ ไทยวัตถุ (ทีมงานปากน้ำพังราด ) ได้นำ ขนมจีน แกงเขียวหวานไก่ น้ำยากะทิ น้ำดื่ม
และคณะ หมู่บ้านฟ้าใส ได้นำก๋วยเตี๋ยวผัด หมึก กุ้ง รายชื่อ ผู้มีจิตศรัทธา คุณสมฤดี ผุดผ่อง คุณสุภ้ทรา วิภาคเบ็ญจานุภาพ คุณบุษบา สีทรายฟอง คุณบุษยา เขาทอง คุณสงคราม (ขายหมึกสด) ทางโรงพยาบาลแกลงขอขอบตุณเป็นอย่างยิ่ง 20-9-62