รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

คณะคุณน้ำฝน วงศ์อยู่ (ชากโดน )

คณะคุณน้ำฝน วงศ์อยู่ (ชากโดน ) คุณนิตยา ภู่รหงษ์ คุณประเสริฐ ย่านส้ม คุณประจักรษ์ ย่านส้ม อนงค์ รัตนวิจิตร ตุณโกศล พ่วงรอด มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลได้นำอาหาร ขนมจีนน้ำยา น้ำดื่ม มาเลี้ยงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลง เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ทางโรงพยาบาลแกลงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 23-9-62