รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

คณะอาจารย์ เอ็ม ศาลเจ้าพ่อบุญฤทธิ์ (บ้านท่ากะพัก )

คณะอาจารย์ เอ็ม ศาลเจ้าพ่อบุญฤทธิ์ (บ้านท่ากะพัก ) ร้านเจ้ก้องผักสด มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลได้นำอาหาร ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง น้ำดื่ม และ ขนมหวาน มาเลี้ยงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในหอผู้ป่วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลงที่ปฎิบัติงานอยู่ที่หอผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลแกลงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 23-9-62