รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

ร้านหนุ่ยการยาง (ปากทางเข้าเนินหย่อง )

ร้านหนุ่ยการยาง (ปากทางเข้าเนินหย่อง ) มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลได้นำอาหาร ผัดหมี่เจ น้ำดื่ม มาเลี้ยงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลง เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ทางโรงพยาบาลแกลงขอขอบตุณเป็นอย่างยิ่ง 1-10-62