รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

คุณลาวัลย์ ผุดผ่อง และครอบครัว

คุณลาวัลย์ ผุดผ่อง และครอบครัว มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินจำนวน 20,000บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลแกลง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ