รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

ขอบคุณ🙏พลโทสาธร- คุณภาคินีและเพื่อน 🌸ที่ส่งมอบ KN 95 อาวุธป้องกัน covid ให้กับ รพ. แกลงค่ะ✌️✌️

ขอบคุณ🙏พลโทสาธร- คุณภาคินีและเพื่อน 🌸ที่ส่งมอบ KN 95 อาวุธป้องกัน covid ให้กับ รพ. แกลงค่ะ✌️✌️