รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

Trulyfine b

ขอบคุณ🙏Trulyfine b ที่นำหน้ากาก เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด มามอบให้กับ รพ. แกลงค่ะ🌸